SINGLES DISCOVERY TRIPS - EXTRA INFORMATIE

  • Er zullen regelmatig momenten van maximaal 1 uur (timebox) worden ingebouwd om zaken betreffende het eten, uitjes en andere activiteiten uit te zoeken middels internet dan wel fysiek op zoek te gaan. Hierbij hopen we dat we goede deals kunnen sluiten met o.a. restaurants zodat we onze dagbesteding qua kosten laag kunnen houden. We belonen dan het koppel/groepje dat de 'beste deal' weet af te sluiten. De organisatie van We Unite bepaalt wat de beste deal is en hierover is geen discussie mogelijk.
  • We Unite heeft aangegeven dat de vaste uitgaven, los van de organisatiekosten, ingeschat worden op € 50 tot € 75 per dag voor eten en slapen. Je bent altijd vrij om wel/niet deel te nemen aan uitstapjes. Wanneer je een keer gezellig met iemand romantisch wil dineren, dan kan dat uiteraard altijd!
  • Het vervoer gaat per 9-persoons bus, vliegtuig, trein of eigen auto's afhankelijk van de bestemming. Deelnemers die hun auto beschikbaar stellen, worden door de groep gecompenseerd voor de benzine. Sowieso worden alle kosten van vervoer hoofdelijk omgeslagen.
  • Wanneer we niet met eigen vervoer gaan, zullen we ter plaatse auto's/busjes huren of met het openbaar verder gaan. Neem dus niet teveel bagage mee! We geven per trip een lijst op met 'niet vergeten mee te nemen'.
  • Uiteraard is iedereen vrij, om bij voldoende plek, te kiezen voor een 1-persoonskamer waarbij de eventuele toeslag voor eigen rekening is. Dit gaat op basis van beschikbaarheid en op volgorde van aanmelding. We gaan in ieder geval ervan uit dat de deelnemers van hetzelfde geslacht bij gebrek aan slaapplaatsen een kamer willen delen.
  • Minimaal 1 maand voor vertrek krijgen de mensen die zich aangemeld hebben en de aanbetaling hebben verricht een mail met de gegevens van de vlucht, de accommodatie (wanneer deze vooraf bekend is) en de restbetaling.
  • De reis gaat door bij een minimaal aantal personen, wat per reis verschillend kan zijn. Het minimum en maximum zal ongeveer liggen tussen de 8 en 12 personen. Het kan zijn dat We Unite, in overleg uiteraard, voorstelt om de leeftijden iets (met een paar jaar) te verruimen om zodoende de reis door te kunnen laten gaan.
  • Tenslotte: NIETS MOET, 'BIJNA' ALLES MAG! Er is geen vastomlijnd dagprogramma maar beide coaches zijn altijd beschikbaar voor vragen, opmerkingen of een (coaching)gesprek. Uiteraard is er dagelijks een aantal momenten waarop we samenzijn zoals bij de meeste maaltijden, de groepsgesprekken en de spelelementen met de groep.


Blijven er toch nog vragen over? Neem dan zeker contact met ons op!