SINGLES SURPRISE WEEKENDS - EXTRA INFORMATIE

  • Er zullen regelmatig momenten van maximaal 1 uur (timebox) worden ingebouwd om zaken betreffende bestemmingen, slaapplekken, eten en andere activiteiten uit te zoeken middels internet dan wel fysiek naar op zoek te gaan. Hierbij hopen we dat we goede deals kunnen sluiten met hotels/appartementen en restaurants zodat we onze dagbesteding qua kosten laag kunnen houden. We belonen dan de koppels/groepjes die de 'beste deal' weten af te sluiten. De organisatie van We Unite bepaalt wat de beste deal is en hierover is geen discussie mogelijk.
  • We Unite heeft aangegeven dat de uitgaven, los van de organisatiekosten, ingeschat worden op € 50 tot € 75 per dag. Echter dit kan door manier waarop deze trips worden georganiseerd (alles is nog open) een enkele keer hoger uitvallen omdat we een nacht een duur hotel moeten boeken. Hiervoor kan We Unite niet aansprakelijk worden gesteld, omdat we slechts een richtlijn hebben kunnen geven.
  • Het vervoer gaat per 9-persoons bus, trein of eigen auto's afhankelijk van de bestemming. Deelnemers die hun auto beschikbaar stellen worden door de groep gecompenseerd voor de benzine. Sowieso worden alle kosten van vervoer hoofdelijk omgeslagen.
  • Als we geen gemeenschappelijke slaapplaats kunnen vinden dan wordt de groep opgesplitst en komen we de volgende dag weer samen en kijken we dan met zijn allen op dezelfde locatie kunnen overnachten.
  • Uiteraard is iedereen vrij, om bij voldoende plek, te kiezen voor een 1-persoonskamer waarbij de eventuele toeslag voor eigen rekening is. We gaan ervan uit dat de deelnemers van hetzelfde geslacht bij gebrek aan slaapplaatsen een kamer delen.
  • We Unite kan niet aansprakelijk gesteld worden als een reis niet doorgaat vanwege overmacht, ziekte of te weinig aanmeldingen. De betaling voor de organisatiekosten wordt dan teruggestort.
  • De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.


Blijven er toch nog vragen over? Neem dan zeker contact met ons op!